Poziv
rektora
Svetišta
Gospe
od
suza
2017.
 
   
 
Župa je od 1997. godine u sastavu Požeške biskupije.